Level 41 Level 43
Level 42

411 - 420


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
render
kılmak (duruma getirmek)
renovation
yenileme, eski haline kavuşturma
renown
ün, şan, şöhret, tanınırlık
replace
değiştirerek yerine bir başka şey koymak, eksilen kısmı tamamlamak
represent
temsil etmek
representative
temsil edici, temsilci, milletvekili
require
gerektirmek, istemek
rescue
kurtarma, kurtarmak
resemble
benzemek, andırmak
reservation
yer ayırtma, şerh, isteksizlik, ihtiyat ve kuşku