Level 29 Level 31
Level 30

291 - 300


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
notion
kavram, nosyon
nourish
beslemek, besin olarak yararlı olmak
novel
yeni, yenilik değeri olan, roman
nurse
emzirmek, bebeğe bakmak, büyütmek, hastaya bakmak
obedient
itaatkâr, uysal ve boyun eğen
object (to)
karşı olmak / çıkmak, itiraz etmek
objective
nesnel, objektif, hedef, amaç
obligation
zorunluluk, mecburiyet, üstlenmişlik
oblivion
çevrenin farkında olmama, unutmuş ve/ya unutulmuş olma
obnoxious
nahoş, itici