Level 18 Level 20
Level 19

181 - 190


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
journal
andıç, seyir defteri, gazete, dergi (özellikle de bilimsel dergi)
journey
yolculuk, seyahat
judicial
adliye veya mahkemelere ilişkin
juggle
hokkabazlık yapmak, elçabukluğu ile gösteri yapmak (lobut çevirmek gibi)
jungle
"balta girmemiş" orman, "yağmur" ormanı, "tropik" orman
junk
külüstür eşya
jury
jüri
keen
istekli, hevesli, çabuk öğrenen
keepsake
hatıra (maddi), bergüzar
keynote
esas nota, temel düşünce, asıl tema