Level 16 Level 18
Level 17

161 - 170


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
indistinct
belirsiz, bulanık, belirgin şekilde görülemeyen
ingenuous
saf, masum, içtenlikli
ingratitude
nankörlük
injustice
adaletsizlik, haksızlık
innate
doğuştan, varlığının bir parçası olarak
insignificant
değersiz, önemsiz
insure
sigorta yapmak
inspire
esin (ilham) vermek, şevk ve heves vermek
insult
hakaret etmek
interact
etkileşmek