Level 12 Level 14
Level 13

121 - 130


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
halt (stop)
durmak, durdurmak
handle
üstesinden gelmek, işletebilmek, sorunları çözebilmek
hardship
güçlük, müşkülat
harbour
liman, sinesinde barındırmak, liman olmak
hardworking
çok çalışkan
harvest
hasat, ürün
haughty
kibirli, kendini beğenmiş, tepeden bakan
haven
sığınılacak yer, liman
hazard
tehlike, risk
heartache
gönül yarası