Level 11 Level 13
Level 12

111 - 120


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flee (from)
kaçmak, firar etmek, tüymek, tabanları yağlamak
forecast
tahmin etmek
fortify
güclendirmek, desteklendirmek
frustrate
hayal kırıklığına uğratmak
gear
takım taklavat, levazımat, vites
gigantic
çok büyük, devasa
gratitude
minnettarlık, şükran
gossip
dedikodu yapmak, dedikodu, dedikoducu
grace
zerafet, inayet, lütuf, rahmet, yemek öncesi şükran duası
habitat
bir canlı türünün doğal yaşam çevresi, (genel anlamda) doğal yaşam çevresi