Level 3 Level 5

5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mandaatgebied
Gebied dat in opdracht van de Volkenbond door een van de overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog werd beheerd
premier
leider van de regering
Volkenbond
In 1920 opgerichte volkerenorganisatie
Vrede van Versailles
Vredesverdrag dat de geallieerden in 1919 sloten met Duitsland
zelfbeschikkingsrecht
Recht van volkeren op een onafhankelijke staat