Level 8 Level 10
Level 9

401 - 450


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adeguare
öyrəşmək
avvertire
məlumatlandırmaq; xəbərdarlıq etmək
temere
qorxmaq
udire
eşitmək
dirigere
rəhbərlik etmək
occorrere
almaq (məs: vaxt almaq); lazım olmaq (məs: sakit olmaq lazımdır)
cervo
maral
tricheco
morj
pensione
qonaq evi
cedere
təhvil vermək, təslim etmək (to cede); təhvil vermək (to hand over, to give in)
nuocere
ziyan vermək (to harm)
singhiozzare
hıcqırmaq (to hiccup)
torcere
fırlatmaq, burmaq (to twist)
tenere
saxlamaq (to keep, to hold); keçirmək, aparmaq (iclas, nümayiş)
decadere
qəbul etməmək
bonifico
bank transferi
ferie
tətil, bayram
riflettere
götür-qoy etmək (to ponder)
spezzato
qırıq
svitare
burub açmaq
squillare
zəng çalmaq
bando
elan
baffi
bığ
ubbidire
tabe olmaq, itaət etmək, boyun əymək (to obey)
foglio
vərəq
trattamento
müalicə
sistemazione
uyğunlaşdırma
presso
tərəfindən (by); yaxınlığında (near)
variazione
dəyişmə
distendere
uzanmaq, dartılmaq, gərilmək
noia
sıxıntı, üzüntü
oscurare
qaraltmaq (to obscure)
percuotere
vurmaq (to strike)
sottomettere
yoxlamağa təqdim etmək (to submit)
mutare
dəyişdirmək
fonte
mənbə
rispecchiare
əks etdirmək
tracciare
iz buraxmaq
intanto
eyni zamanda; bu arada (meanwhile)
lessico
lüğət
ufficio anagrafe
qeydiyyat ofisi
rilasciare
azad etmək, sərbəst buraxmaq; buraxmaq, ötürmək (to release)
aderire
tərafdar olmaq (to adhere)
pur
-diyi halda, -kan, -kən
edilizia
bina
espellere
departasiya etmək
espulsione
departasiya
presentarsi
üzə çıxmaq, peyda olmaq, görünmək
bollo
ştamp, möhür
timbro
peçat