Level 5 Level 7
Level 6

251 - 300


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
avanzare
irəli getmək, irəli çəkilmək, irəli sürmək
figurare
görünmək, üzə çıxmaq (to appear)
insistere
təkid etmək, inad etmək (to insist)
foca
suiti
struzzo
dəvəquşu
luminoso
işıqlı
scatoletta
konserva bankası
libbra
funt
sono 4 e 10
5-ə 10 dəqiqə işləyib
sono 7 e mezzo
8-in yarısıdır
sono 10 meno 20
10-a 20 dəqiqə qalıb
sono 13
saat 1-dir
prevalere
üstünlük təşkil etmək, üstün olmaq (to prevail)
Mar Glaciale Artico
Şimal Buzlu Okean
convincere
inandırmaq (to convince)
svenire
ürəyi getmək, huşunu itirmək
commuovere
emosional təsir etmək
affrettarsi
tələsmək (to hurry)
compiacere
xoşbəxt etmək
mettersi a letto
uzanmaq (to lie, to be lying down)
ferire
yaralamaq (to wound); məyus olmaq
sedurre
azdırmaq, yoldan çıxarmaq (to seduce)
sospendere
asmaq, sallatmaq (to hang, to suspend); müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq (to suspend)
istruire
öyrətmək, təlim vermək (to instruct)
rimproverare
danlamaq (to reprove)
impresa
müəssisə; cəhd (endeavour)
abitualmente
adətən
modulo
blank
impiegare
işə götürmək (to employ); vaxt sərf etmək (to spend time)
lagnarsi
şikayət etmək
rincrescere
təəssüf etmək
persuadere
inandırmaq, əmin etmək (to persuade)
rana
qurbağa
squalo
akula
salutarsi
salamlaşmaq (reflexsive verb)
stendere
artırmaq, genişləndirmək, yaymaq; sərmək, asmaq
pacca
dostyana şapalaq
stracci
cır-cındır, əski-üskü
calma
sakitlik
indispensabile
zəruri
piuttosto
olduqca, kifayət qədər
previsione
proqnoz
reggere
dayaq olmaq, tərəfdar olmaq (to hold up)
fingere
saxtasını düzəltmək, saxtalaşdırmaq (to fake)
fare finta
elə davranmaq, özünü qələmə vermək (to pretend, to act like)
infliggere
endirmək, vurmaq, etmək (zərbə, zərər); vermək, etmək (əziyyət)
ente
qurum, təşkilat
riferire
istinad etmək
noto
tanınmış
raggiungere
gedib çatmaq