Level 4 Level 6
Level 5

201 - 250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sportivo
idmançı
rimettere
yerini dəyişdirmək (to replace)
imporre
qoymaq, təyin etmək (vergi, cərimə və s.) (to impose)
volgere
çevrilmək, yönəlmək (to become, to turn into); yaxınlaşmaq, yanaşmaq
rivolgere
göndərmək, istiqamətləndirmək, yol göstərmək (to direct)
affermato
uğurlu
prepotente
xuliqan
maglia
futbol maykası
annunciare
elan etmək (to announce)
esporre
çıxardıb qoymaq, nümayiş etdirmək (satışa, göstərməyə və s.) (to expose)
talmente
elə çox
oltretutto
bundan başqa (moreover)
accogliere
evdə qonaq etmək (to host)
scorrere
axmaq (to flow)
sforzo
səy, cəhd (effort)
caduta
tənəzzül, eniş
ombra
kölgə
timore
qorxu (fear)
fallimento
iflas, müvəffəqiyyətsizlik
riprendere
vozobnovlyat, prodoljat posle pererıva; geri almaq (to resume)
accorgersi
hiss etmək, xəbəri olmaq (to become aware of)
levare
qaldırmaq (to raise)
recare
daşımaq (to bear); gətirmək (to bring); götürmək (məcazi mənada) (to take)
guai
çətinlik (trouble)
cucciolo
küçük
aquila
qartal
tacere
sakit durmaq (to be silent)
porre
yerləşdirmək, yerinə qoymaq (to place)
affare
məsələ, iş (affair)
elevare
yüksəltmək, qaldırmaq (to elevate)
trarre
çəkmək (to draw, to get, to derive, to pull)
confessare
ürəyini açmaq, doğrusunu demək, boynuna almaq, açıq etiraf etmək
discorso
mövzu; mühazirə; danışıq, çıxış, nitq (speech)
terreno
torpaq (soil)
opporsi
qarşı çıxmaq (to oppose)
procedere
davam etdirmək (to proceed)
bolletta
faktura
proprietario
sahib (owner)
bruco
tırtıl
cieco
kor
sordo
kar
muto
lal
trascinare
sürümək
scoppiare
partlamaq (to explode)
appoggiare
söykənmək, dayanmaq (to lean); dəstəkləmək, dayaq olmaq (to support)
virtù
yaxşı cəhət
dritto
düz (straight)
diritto
düz (straight); hüquq, hüquqşünaslıq
diretto
birbaşa (direct)
affrontare
üzləşmək (to face)