Level 3 Level 5
Level 4

151 - 200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ciabatta
tapıçka 1
pantofola
tapıçka 2
stupito
təəccüblü 1
sorprendente
təəccüblü 2
rimpiangere
təəssüflənmək, peşmançılıq hissi keçirmək (to regret) 1
pentirsi
təəssüflənmək, peşmançılıq hissi keçirmək (to regret) 2
lodare
tərifləmək (to praise) 1
elogiare
tərifləmək (to praise) 2
toccante
təsirli (touching) 1
commovente
təsirli (touching) 2
commosso
təsirli (touching) 3
affinché
üçün, deyə (in order to, so that) 1
cosicché
üçün, deyə (in order to, so that) 2
in modo che
üçün, deyə (in order to, so that) 3
uniforme
uniforma, iş paltarı 1
divisa
uniforma, iş paltarı 2
viso
üz 1
volto
üz 2
approfittare
xeyrinə istifadə etmək (to take advantage) 1
sfruttare
xeyrinə istifadə etmək (to take advantage) 2
adesivo
yapışqan 1
appiccicoso
yapışqan 2
gareggiare
yarışmaq (to compete) 1
competere
yarışmaq (to compete) 2
cuscino
yastıq 1
guanciale
yastıq 2
pasto
yemək 1
portata
yemək 2
svanire
yoxa çıxmaq (to disappear, to vanish) 1
scomparire
yoxa çıxmaq (to disappear, to vanish) 2
sparire
yoxa çıxmaq (to disappear, to vanish) 3
scoiattolo
dələ
meta
yarı; destination
tendere
dartmaq, uzatmaq (to stretch); meyli olmaq, fikri olmaq (to tend)
ritenere
düzgün hesab etmək, doğruluğuna inanmaq; tutmaq, saxlamaq (to retain)
rivelare
açmaq, aşkar etmək (to reveal)
oltre
o tərəfə, o tərəfdə
rivelarsi
özünü göstərmək, özünü aşkar etmək
concedere
icazə vermək, buraxmaq (to concede)
comprendere
özündə saxlamaq, tərkibində olmaq, soderjat (to comprise); başa düşmək, anlamaq (to understand)
cuculo
ququşu
ammettere
buraxmaq, icazə vermək (to admit)
fuggire
qaçmaq, qaçıb getmək (to run away)
posare
yerinə qoymaq; poza vermək
impedire
mane olmaq, əngəl törətmək (to impede)
disinvolto
təsadüfi
spontaneo
təbii
rinoceronte
kərgədan
bensì
əksinə (on the contrary); nəyinki (but rather)
sconto
endirim