Level 31 Level 33
Level 32

1551 - 1600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
livello
qiymət; səviyyə
bordo
gəmidə bort
invidiabile
qibtə edici (enviable)
arruolare
qeydiyyata düşmək (to enroll)
ricoprire
hər hansı vəzifəni yerinə yetirmək, icra etmək (to perform, to fulfill)
a dismisura
hədsiz, saysız-hesabsız
scandire
aydın tələffüz etmək
cartella
papka
alunno
şagird
sommare
toplamaq
sottrarre
çıxmaq
cono
konus
rettangolo
dördbucaqlı
circonferenza
çevrə
cerchio
dairə
sfera
kürə
imbuto
qıf (mayeni dar yerə tökmək üçün vasitə)
bilancia a molla
əl tərəzisi
spatola
şpatel (şpatlyovka vurmaq üçün alət)
calamita
maqnit
toga
məzun geyimi
puntata
bet; epizod
per quanto riguarda
regarding (otnositelno)
combattere
döyüşmək, mübarizə aparmaq (to fight, to struggle)
in palio
uduş (to be won)
fiera
yarmarka (fair)
prendere in prestito
borc almaq
refettorio
yeməkxana
dottorato
doktorluq dərəcəsi
corsia
dorojka, keçid, qaçış yolu, hərəkət zolağı
agenda
günün görüşlərinin gündəliyi
riunione
yığıncaq, iclas
viaggio d’affari
ezamiyyət
dirigente
icraçı
raccoglitore a leva
fayl papkası
accordo d’affari
biznes müqavilə
etichetta
birka
ufficio legale
hüquq şöbəsi
stipendio
əmək haqqı; maaş
perforatore
perforator (kağızda deşikaçan)
puntina
kağızı lövhəyə vuran iynə-knopka
punti
stepler zapaskası
precedere
əvvəl gəlmək, qabaqlamaq (to precede)
odierno
bu günkü, indiki zamandakı (today’s)
scoraggiare
həvəsdən salmaq, soyutmaq (to discourage)
graffetta
kağızlar üçün sancaq
ordine del giorno
günün gündəliyi
dispenser
skoç saxlayan alət
ufficio contabilità
mühasibat şöbəsi
cucitrice
stepler