Level 17 Level 19
Level 18

851 - 900


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dapprima
əvvəlcə
legge
qanun, əmr
botte
boçka
a soqquadro
alt-üst
villetta
həyət evi
orto
bostan
a un piano
birmərtəbə
essere in fiore
gül açmaq
incrocio
yol kəsişməsi
ora
saat; indi; gah
assente
çatışmayan (absent)
piacevolmente
xoş
essere in fretta
tələsmək (to be in a hurry)
a meno che
olmayınca (unless)
sperduto
itmiş, gedib çatılması çətin olan (lost)
fare antipatico
protivniy olmaq
distinto
başqalarından fərqli, seçilən
eseguire
yerinə yetirmək (to carry out)
svolgere
yerinə yetirmək (to carry out); çevirib, döndərib açmaq (to unfold)
svolgersi
keçirilmək, baş vermək (to take place, to occur, to happen)
rinunciare
imtina etmək (to give up)
sparare
atəş açmaq (to shoot)
licenziare
işdən çıxarmaq (to fire)
macché
nə danışırsan! tamamilə yox!
illogico
məntiqsiz
accesso
giriş (access)
abituale
vərdiş (qram.sifət)
acido
turş
articolo
məqalə; artikl
autorità
ixtiyar, səlahiyyət, güc, hökm
decennio
onillik (decade)
differente
fərqli
essere in conflitto con
kimləsə mübahisə etmək
divisione
bölgü, bölünmə
durata
davam etmə vaxtı
epoca
era
esercizio
çalışma; məşq (exercise)
istituzione
müəssisə, təşkilat
lettore
oxucu
mobile
mebel
numeroso
çoxsaylı
paragrafo
abzas
seduzione
cazibə, şirnikdirmə, başdan çıxarma (seduction)
sensualità
seksual həzz
travolgente
bitməz-tükənməz, çox böyük (overwhelming)
fare preoccupare
narahat saxlamaq (to worry)
principiante
təzə, yeni başlayan (beginner)
processo
sınaq
provincia
rayon
qualitativo
keyfiyyətli