Level 15 Level 17
Level 16

751 - 800


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gioia
sevinc
fatica
yorulma
giudizio
hökm, mühakimə
bestia
yırtıcı
tratto
xətt; dartılma; məsafə
serie
ardıcıllıq
grado
dərəcə
deplorevole
peşmanedici
disposizione
yerləşmə, yerbəyer olunma
folla
tolpa (crowd)
atteggiamento
münasibət, mövqe (attitude)
concetto
konsept
profuga
qaçqın
mestiere
sənət, peşə
istante
an
sereno
aydın
estremo
ekstrim
medesimo
eyni
nobile
alicənab
vario
müxtəlif
notevole
nəzərəçarpan; görkəmli
assai
çox (very)
perciò
buna görə də
accanto
yaxın
dinanzi
qarşısında
coloro
those who
colui
he who
addosso
insanın daxilində; insanın üzərinə
sino
bütün yolu
parere
görünmək (to seem); fikir (opinion)
smarrita
itmiş
adatto
uyğun (suitable)
appropriato
uyğun (appropriate)
essenzialmente
əsasən (essentially)
praticamente
demək olar ki (practically)
mi spiace per Torno Subito
Torno Subitoya görə təəssüf edirəm
sono spiacente, ma
üzrlü hesab edin, amma ki
regolarmente
davamlı, qaydasında, müntəzəm (regularly)
frequentemente
tez-tez (frequently)
bontà
xeyirxahlıq, yaxşılıq (goodness)
generosità
əliaçıqlıq (generosity)
gentilezza
yumşaqlıq, mülayimlik (kindness, gentleness)
cortesia
nəzakət, ədəb-ərkan (courtesy)
eccellenza
mükəmməllik (excellence)
contagioso
yolxucu (contagious)
di buona famiglia, di buona educazione
tərbiyəli (well-bred, of good upbringing)
estremamente
son dərəcə, olduqca (extremely)
tuttavia
bununla belə (odnako)
richiesta
sorğu (request)
domanda
sual; ərizə