Level 9 Level 11
Level 10

451 - 500


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abusare
sui-istifadə etmək; təhqir etmək (to abuse)
redigere
redaktə etmək (to edit)
macchiare
ləkələmək, bulaşdırmaq (to stain)
tremare
əsmək, titrəmək (to tremble)
ripartire
yenidən başlamaq
spingere
itələmək
accontentare
qane etmək, razı salmaq
accontentarsi
qane olmaq, razı olmaq
ingenuo
sadəlövh
salvietta
solfetka (süfrə üçün olmayan)
impegnare
zamin olmaq, öz öhdəsinə götürmək
riguardare
əlaqəsi olmaq, aid olmaq (nəyəsə, kiməsə - to regard, to concern)
trattarsi
olmaq (to be, to be about, to be a matter of)
prevedere
təmin etmək (to provide); əvvəlcədən görmək (to foresee, to predict); nəzərdə tutmaq (to consider)
collocazione
yerləşmə (placement)
ragionare
əmin etmək, inandırmaq; müzakirə etmək (to reason)
deliberare
təsdiqləmək (qanunu, sənədi və s.) (to approve); məsləhətləşmək, bir yerdə müzakirə etmək (to deliberate)
siccome
nə qədər ki, madam ki
stare per finire
qurtarmaq üzərə olmaq
venire fatta
həyata keçirilmək
medico curante
ailə həkimi
applicarsi
müraciət etmək (to apply)
rivolgersi
müraciət etmək (to apply, to appeal)
applicare
tətbiq etmək; müraciət etmək (to apply)
esentare
azad etmək (vergidən, hərbi xidmətdən və s.)
tutelare
qorumaq, müdafiə etmək
manifestare
açıq-aydın göstərmək
glorificare
tərifləmək (to glorify)
impaurire
qorxutmaq (to frighten)
immergere
nəyəsə batırmaq (to immerse)
spandere
tökmək, dağıtmaq (to spill); səpələmək (to scatter)
infiammazione
iltihab
frattura
sınıq, sınma (tibbdə)
distruttiva
dağıdıcı
vescicole
sızanaq
rottura di ossa
sümük sınığı
rumoroso
səs-küylü
irritazione
qıcıqlanma
muco
burun suyu
stivale
çəkmə (ayaqqabı)
mutuo
kredit, borc
poesia
şer
rovesciare
yerə tökmək, dağıtmaq (maye)
far cadere
yerə tökmək, dağıtmaq (maye olmayan)
riassumere
cəmləmək, yekunlaşdırmaq (to summarize)
ombelico
göbək
gluteo
yumşaq əzələ, yan əzələsi
vescica
sidik kisəsi
sfilata
nümayiş
fare una gita
səfər etmək