Level 8 Level 10
Level 9

Level Nine


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eventually
төгсгөлд нь, эцэст нь
temperance
тохируулж хэрэглэх, архи уухгүй байх
distort
мушгих, гуйвуулах, хэлбэр дүрсийг алдагдуулах
dissemble
мэдэхгүй царайлах, далдлах
beneficial
ашигтай, хэрэгтэй
irrational
иррациональ, бодлогогүй, ухаангүй
reiterate
давтан хийх, давтан хэлэх
imperceptible
үзэгдэшгүй, харагдашгүй, үл мэдэгдэх
bolster
дэмжих, тулах, түших
commercial
худалдааны, зар сурталчилгааны
draft
ноорог, татах
summarily
товчоор, товчлон
justify
батлах, харуулах
imitate
дуурайх, дуурайлгах
urge
тэвдүүлэх, хүчлэх
craven
аймхай, аймхай хулчгар
myriad
тоолж баршгүй, тоо томшгүй
achieve
хүрэх, гүйцээх, ололт амжилт гаргах
ethicist
ёс зүйн номлогч
herbivore
өвсөн тэжээлтэн
fission
хуваагдал
vigilant
сэрэмжтэй байх, соргог байх
century
зуун жил, зуун
complain
гомдох, гомдол гаргах, дургүйцлээ илэрхийлэх
absurd
учир утгагүй зүйл, тэнэг
illustrate
зураглах, үлгэрчилж үзүүлэх
advocate
дэмжих, хамгаалах, талыг баримтлах
quandary
түвэгтэй байдал, тодорхойгүй, бэрхшээл
conflict
зөрчилдөх, зөрчилдөөн
duplicity
хоёр нүүр гаргах, хоёр дахин нэмэгдүүлсэн тоо