Level 7 Level 9
Level 8

Level Eight


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emotional
сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барьж чадахгүй, сэтгэлийн
perspicuity
ойлгомжтой, тодорхой байдал
ponderous
хүнд, хүнд нүсэр
biological
биологийн
splice
холбох, залгах
insolent
бүдүүлэг, ичгүүргүй
incompetent
дадлагагүй, чадваргүй, эрхгүй
agreement
гэрээ хэлэлцээр, тохиролцоо
odious
жигшмээр, зэвүүн, үл бүтэх
preempt
түрүүлж өөрчлөх, түрүүлж худалдаж авах
literary
утга зохиолын, бичгийн
scientific
шинжлэх ухааны, шинжлэх ухаанч
fortunate
азтай, завшаантай
abridge
багасгах, хураангуйлах, богиносгох, цөөлөх
cloying
нялуурал, залхмаар
indifference
хамаагүй байдал, ач холбогдолгүй байдал
primate
дээд хамба(амьтан)
awe
сэтгэл түгшилт
postscript
захидлын нэмэлт, нэмж бичсэн зүйл
exemplify
жишээ үзүүлэх, жишээгээр тайлбарлах
investigator
мөрдөгч, шинжээч
impermanent
түр зуурын, тогтмол бус
behalf
өмнөөс нь, нэрийн өмнөөс
daze
гайхах, мэл гайхуулах
dolt
усан тэнэг, мунхаг
contemporary
эдүгээ цагийн, нэг үеийн, нэг үеийн хүн
excessive
хэтэрхий, хэт их
iridescent
солонгын, солонгорсон
calibrate
шалгах, тохируулах
inflammatory
өдөөн хатгасан, үрэвссэн