Level 6 Level 8
Level 7

Level Seven


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
confirm
батлах, баталгаажуулах
vindictive
атаач, хонзогносон
conversation
ярилцлага, яриа
resolution
нарийвчлал, шийдвэр
insular
тасарсан, арлын, тусгаарласан
synonymous
адил утгатай, ойролцоо утгатай
fortuitous
санамсаргүй, санаандгүй
relapse
бууралт, дахилт, хуучиндаа орох
pervasive
дэлгэрүүлсэн, нэвтэлсэн
eminent
алдартай, өндөр, хосгүй
connection
харилцаа, холбоо, хэлхээ
adhere
баримтлах, тууштай мөрдөх
linchpin
шаантаг, чагт, тогтоогч
desiccant
хатаадаг
dogmatic
хэт бардам, ямар ч тайлбаргүй
rhetoric
яруу илтгэх зүй, яруу бичих зүй
romantic
романтик, хайр дурлалын, сэтгэл хөдөлгөсөн
intrusion
халдлага, урилгагүй орох
celebrate
тэмдэглэх, баярлах
irrelevant
үл нийцсэн, үл зохицсон, хамаагүй
diagnosis
оношлогоо, үнэлгээ
pastoral
хөдөөг харуулсан бүтээл, хөдөө аж ахуйн
obsessiveness
шүглэсэн, донтсон
pantomime
үггүй жүжиг, дохио зангаагаар тайлбарлах
merely
зөвхөн, ганцхан
extricate
ялгаруулах, гаргах, чөлөөлөх
deficit
хомсдол, алдагдал, дутагдал
virtue
эрэлхэг зориг, сайн санаатан, ачтан
tyro
эхлэн суралцагч
aversion
дургүй зүйл, үзэн ядалт, эгдүүцэл