Level 4 Level 6
Level 5

Level Five


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gladiator
гладиатор, нийтийн зөрчил тэмцэлд оролцогч хүн, шаргуу тэмцэгч
monarch
хаант засаг, хамгийн шилдэг
ecstatic
туйлын баяртай, хөөрсөн, бахтай
resolute
шийдэмгий хүн, эрч хүчтэй, зоримгой, эргэлтгүй
naïve
гэнэхэн, гэнэн
dispel
сарниах, тараах, арилгах
divisive
маргаан тарьдаг, зөрөлдөөн гаргадаг
mimicry
дуурайлт, чармайлт
exorbitant
хэтэрхий, дэндүү, хэт их
introspective
өөрийгөө шинжлэгч
impulse
түлхэц, цохилт, өдөөлт
heterogeneous
олон төрлийн
factor
нөхцөл, нөлөөлөх зүйл, үржүүлэгч
harass
хүчирхийлэх, амар заяа үзүүлэхгүй байх
anarchy
засаг замбараагүй, эмх журамгүй байдал
evolve
хөгжүүлэх, өөрчлөгдөх
approach
ойртох, дөхөх, хандах
simplicity
энгийн хялбар байдал, жирийн байдал
pluralism
олон ургалч үзэл
ruminate
хивэх, зажлах, бодлогошрох
discretion
сонголт, болгоомж, болгоомжтой хянуур байдал
intense
хүчтэй, үлэмж их, гүн
retrospective
өнгөрсөн үеийн, өнгөрснөө эргэж харсан
provocative
өдөөн хатгасан, ууртай, сөргөсөн
evanescent
түр зуурын, зуурдын, өчүүхэн
facilitate
түлхэц болох, хөнгөвчлөх
anachronistic
цаг хугацааны ташаарал, тохиромжтой цаг хугацааны гадуур
perfunctory
анхааралгүй, хайхрамжгүй, өнгөц
membrane
арьсны хөрс, тусгаарлагч хальс
altruism
энэрэнгүй үзэл, нүнжиг