Level 48 Level 50
Level 49

Level Forty Nine


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alleviate
хөнгөвчлөх, хөнгөрүүлэх, намдаах
placate
тайтгаруулах, аргадах
permeate
цөмрөх, нэвтрэх, түгэх
ostentatious
бардамнасан, дүр үзүүлсэн
archaic
хуучны, эртний, хуучирсан
compassion
энэрэл, энэрэнгүй сэтгэл, өрөвдөлт
infer
дүгнэлт, бодож гаргах
pungency
ааг, хурц үнэр, хорон үг
straightforward
шууд, илэн далангүй, шулуун шударга
adroit
сэргэлэн, сурамгай, чадамгай
berate
загнах, аашлах
incursion
халдлага, довтолгоо, дайралт
intrinsic
жинхэнэ, бодит, доторх
discriminate
ялгаварлах, салгах, алагчлах
phenomenal
ер бусын, жирийн бус
veneer
өнгөлөх, фанерлах
pretense
худлаа дүр үзүүлэх, хуурмаг зан, шалтгаан
quizzical
шооч, доогтой, инээдтэй
critique
шүүмжлэл, шинжлэх, шүүмжлэх
overt
илт, мэдээжийн
humanity
хүн төрөлхтөн, хүмүүнлэг чанар
salvage
аврах, эд хөрөнгөө гамшгаас аврах, хаягдал, үлдэгдэл
bewilder
будилаантуулах, сандраах
sermon
сургаал, номлол
confiscate
хураах, хураан авах
extent
хэр хэмжээ, зааглалт
sarcastic
ёжтой, егөөдсөн, шогч
moderation
тэвчээр, хүлээцтэй байдал, биеэ барих байдал
render
тайлагнах, үзүүлэх, төлөх
mercurial
солигдмол, тогтморгүй, мөнгөн ус агуулсан