Level 47 Level 49
Level 48

Level Forty Eight


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
superimpose
давхарлан тавих
institution
хүрээлэн, сургууль, байгууллага, нийгмийн тогтоосон хууль
perceptive
ойлгосон, мэдэрсэн, ухаж ойлгосон
scalpel
мэс заслын хутга
persuasive
итгэмээр, үнэмшилтэй
dirge
уй гашуу, хойдын буян үйлдэх, оршуулгын алба
convivial
баярын, баяр хөөртэй
antipathy
зэвүүцэл, жигшил
augment
нэмэгдэлт, өсөлт
determine
тодорхойлох, тогтоох, товлох
cajole
хуурч ятгах, үгэндээ оруулах
throng
олон хүн, бөөн хүн
boor
бүдүүлэг, хүмүүжилгүй хүн
torpid
залхуу, хөдлөх дургүй, идэвхгүй
amusing
зугаатай, сонирхолтой, хөгжилтэй
anomalous
гаж, этгээд, буруу
demeanor
биеэ авч явах байдал, зан араншин
authenticate
баталгаажуулах, гэрчлэх
lofty
эрхэм дээд, сүрлэг
encomium
магтаал, магтан дуулалт
aver
амлах, нотлох, батлах
miscreant
үл бүтэх этгээд, өөдгүй амьтан
absorb
шингээх, ойлгож авах, нэгтгэх
palette
өнгөний нийлүүр, будаг холих хавтан
evidence
баталгаа, баримт, үндэслэл
venal
авлигач, хахуульд өртдөг
argument
дүгнэлт, тайлбарлалт, маргалдаан
levee
эрэг хавийн далан, хаалт
confuse
будилах, андуурах, төөрүүлэх
varied
ондоо, янз янзын