Level 45 Level 47
Level 46

Level Forty Six


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
static
хөдөлгөөнгүй, байнгын, шуугиан
baste
хатгах, оёх, умайлгах
demagogue
ардын удирдагч, жолоодогч
development
хөгжил, өсөлт, өрнөл
nostalgia
өнгөрснөө дурсахуй, эх орноо санах
retain
хөдгөлөх, санах, хөлслөх
perspective
хэтийн төлөвлөгөө
propel
хөдөлгөх, хөдөлгөөнд оруулах
coddle
аяыг нь дагуулах, дураар нь тавих
litigant
заргалдагч тал
compulsion
шаардлага, шахалт, албадлага
embitter
уур уцаарыг хүргэх, цухалдуулах
amortize
өрийг хугацаатай төлөх
accommodation
зохицуулалт, тохь тух, хоргодож хоноглох газар
slumber
үүрэглэх, зүүрмэглэх
deficiency
дутагдал, хомсдол
polarity
туйлшрал
elated
сэтгэл хөөрсөн, их баяртай
literal
үсгийн, үгчилсэн, яг таг буулгасан
affect
нөлөөлөх, нөлөөлөл
languid
үлбэгэр, сулбагар, дорой
ridicule
элэглэх, тоглоом наадам болгох
avarice
ховдог сэтгэл, шунал
assume
авах, авч үзэх, төсөөлөх
enmity
өшөө, дайсагнал, үзэн ядалт
condition
нөхцөл, нөхцөл байдал
sanction
батлах, дэмжих
equivalence
адил тэнцүү байдал
immaculate
цэвэр, ариун, сэвгүй
interpretation
тайлбар, утга