Level 44 Level 46
Level 45

Level Forty Five


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
opprobrium
гутамшиг, бузар явдал
ostensible
илэрхий, үзэгдэх төдий, нүд хуурсан
communication
харилцаа холбоо, холбоо
coerce
шахах, албадах, хүчирхийлэх
subjective
субъектив, өгүүлэгдэхүүн
convey
дамжуулах, зөөвөрлөх, зөөх
vex
уцаарлуулах, уурлуулах, дургүйцүүлэх
idiosyncrasy
харшлын өвчин, онцлог шинж
intrepid
эрэлхэг, зоригтой
bicker
зодолдох, маргалдах, хэрэлдэх, зодоон, тулаан
annul
цуцлах, устгах
arboreal
модон, модны, модонд амьдардаг
unutterable
хэлэхийн аргагүй, үгээр хэлэхэд бэрх
cryptic
далд утгатай, нуугдмал, нууц
denigrate
хар өнгөөр будах, муулах, гүтгэх
accost
хандах, залхтал ярих
obdurate
зөрүүд, хөндий хүйтэн
mathematical
математикийн
tolerate
тэвчих, нийцэх
shard
хагархай, яс, хайрс
gust
хүчтэй салхи, гэнэт асгарах бороо
divulge
илрүүлэх, зарлах
maxim
сургаал, мэргэн үг
feasible
боломжийн, тохирох
flaw
дутагдал, алдаа, сэв
embroil
хэрэгт орооцолдуулах, хутгах, будилаантуулах
corona
нарны титэм, титэм
fusion
хайлш, нэгдэл
incorporate
оруулах, хамтрах, хувь нийлүүлэх
dominant
давамгайлсан, үндсэн, гол