Level 43 Level 45
Level 44

Level Forty Four


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abjure
татгалзах, үгүйсгэх
primacy
түрүү байр, хамбын хэргэм
antiseptic
халдварын эсрэг бодис, үнэхээр цэвэрхэн
emollient
зөөлрүүлдэг
concentration
анхаарал, төвлөрүүлэлт
dissonance
үл нийцэл, ая эгшиг үл таарах
legislator
хууль тогтоогч
xenophobe
гадныхныг үзэн ядагч
dubious
сэжигтэй, тодорхойгүй, эргэлзэж байгаа
tether
чөдөр, уяа, аргамжаа
vanquish
цохих, ялах, дийлэх
quixotic
солиот, ёжлогч
excursion
аялал, чиглэлээсээ хазайх
specific
тодорхой, тусгай
ability
чадвар, боломж, чадал
hew
цавчих, тайрах
astute
ухаалаг, аргатай, зальтай
monopoly
монополь
specious
хуурамч, хуурмаг
stemming
хаалт хийх, зогсоох, үр жимснээс цэвэрлэх
circumspect
хашир, хянамгай, болгоомжтой
arboreal
модон, модонд амьдардаг, модны
prevaricate
бултах, цааргалах, худал хэлэх
mar
сэв суулгах, хазгай болгох, хэлбэр алдагдуулах
mentor
зөвлөгч, удирдагч
explicit
ойлгомжтой, тодорхой илэрхийлсэн
accurate
үнэн зөв, алдаагүй
convergence
нийлэмж, давцалт, таарамж
modulate
зөв өнцгийг тааруулах, солигдох
disingenuous
зарчимч бус, шударга бус