Level 41 Level 43
Level 42

Level Forty Two


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
remiss
хайнга, хайхрамжгүй
acute
хурц, цочмог, хүчтэй
skepticism
үл итгэх үзэл
element
элемент, язгуур
consider
бодох, анхаарч үзэх
prehensile
барихад зохицсон, барьж явдаг
adulate
бялдуучлах, тал засах
description
тайлбар, тодорхойлолт, дүрслэл
analogy
ижил, адил төсөөтэй юм
precise
нарийн, тодорхой
partisan
партизан, баримтлагч, сохроор итгэсэн
commitment
үүрэг даалгавар, амлалт, гардуулалт
bourgeois
хөрөнгөт, хөрөнгөтөн
stint
хязгаар, норм, тогтсон хэмжээ
aristocratic
язгууртны, сурвалжит, язгуурт
damage
хохирол, гэмтэл
upstart
шинэхэн баяжсан хүн, хэвлүүн
office
үүрэг, яам, оффис, газар
brandish
сэлэм далайх, үзүүлэх, эргүүлэх
elite
дээдсийн хүрээ, сор
underestimate
дутуу үнэлэх
eradicate
устгах, үндсийг нь таслах, арилгах
hierarchy
шатлан захирах ёс
burrow
нүх, ичээ, ухсан нүх
motivation
сэдэл, үндэслэл, өдөөлт
adjudicate
шүүх, яллах, шийтгэх
focus
фокус, гол хэсэг, төв
functionary
албаны хүн, албан тушаалтан
emit
ялгаруулах, гаргах
basis
үндсэн, үндэс, эхлэл, язгуур