Level 40 Level 42
Level 41

Level Forty One


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
benign
хортой бус, уян зөөлөн, сайхан сэтгэлтэй
expect
хүлээгдэж буй, таамаглах, хүлээх
intermission
завсарлага
recrimination
харилцан би биеэ буруушаах
wistful
бодлогоширсон, санаширсан, уйтгарласан
enjoy
дуртай байх, цэнгэх, таашаал авах
acrimony
хэт цочромтгой чанар, ширүүн дориун зан ааш
legislation
хууль дүрэм, хуульчлах үйл ажиллагаа
viscous
наалдамхай, зунгаг
flout
элэглэх, басамжлах, доромжлох
rebellious
дуулгаваргүй, үгэнд орохгүй, тэрслүү
radiate
цацруулах, ялгаруулах, цацрах
camaraderie
найрсаг харилцаа, нөхдийн дундах харилцан итгэлцэл
assimilation
шингэлт, адилсалт, төстэй болох
antiquated
хуучирсан, үеэ өнгөрөөсөн
crisis
шийдвэрлэх үе, хямрал, түгшүүр
protracted
удааширсан, сунжирсан, сунасан
embrace
тэврэх, хамрах
varnish
хүчилд тэсвэртэй хамгаалалтын зориулалттай лак, өнгөлгөө, бүрээс
condemn
шийтгэх, яллах
conceivable
ойлгомжтой, ойлгож болмоор
vocation
мэргэжил, сонирхол
boisterous
чимээтэй, шуугиантай, догширсон
metaphor
зүйрлэл
solidify
хатууруулах, бэхжүүлэх
sentiment
сэтгэл, дур хүсэл
ironic
ёжтой, егөөтэй
innovative
шинийг санаачилсан
concept
ойлголт, санаа, зарчим
nondescript
тодорхой бус хэлбэрийн, тодорхойлоход хэцүү