Level 38 Level 40
Level 39

Level Thirty Nine


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
perceive
ойлгох, ажиглах, ухамсарлах
inefficient
ашиггүй, чадваргүй
accretion
нэмэгдэл, өсөлт, өргөжиль
mitigate
сулруулах, хөнгөлөх, зөөлрүүлэх
calamity
гай зовлон, гай гамшиг, тотгор
relinquish
орхих, татгалзах, суллах
essential
үндсэн, гол, мөн чанар
reagent
урвалт, урвалж, реагант
cogent
маргашгүй, гарцаагүй, давшгүй
cynical
ичгүүргүй, увиагүй, эрээгүй
burden
даралт, ачаалал, ачаа
recluse
даяанч, ганцаараа
falsification
худал, хуурамч
between
дундах, дунд, хооронд
discordant
зөрчилдсөн, тохирохгүй
extravagant
үрэлгэн, хэтэрхий
colloquial
ярианы, ярианы үг хэллэг хэрэглэсэн
bigotry
ялгаварлалтай, гадуурхал, сохор шүтлэг
critical
шийдвэрлэх, эгзэгтэй, шүүмжлэлтэй
reductive
багасгадаг, бууруулдаг
assail
довтлох, шалах, дайрах
contrary
эсрэг, зөрүү, урвуу
phlegmatic
ноомой, дорой, флегматик
egalitarian
тэгшлэх, тэгшитгэх
revulsion
жигшил, зэвүүцэл
interpolate
бичигт засвар оруулах, дундаж хэмжээг үнэлэх
aware
мэдэж байх, мэдэрсэн
insincerity
хуурмаг зан, чин сэтгэлээсээ бус
receptor
хүртэхүй, хүлээн авагч
collusion
явуулга, хуйвалдаан