Level 37 Level 39
Level 38

Level Thirty Eight


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
despise
муу үзэх, басах, доромжлох
remnant
үлдэц, үлдсэн зүйл
inconsequential
чухал биш, үр дагаваргүй
gratuity
тэтгэмж, харамж, шан
political
улсын, улс төрийн, төр засгийн
discern
ялгаж таних, ялгаж салгах, олж харах
incinerator
хог шатаах зуух, цогцос чандарлах зуух
inhibit
саад хийх, хориглох, зогсоох
reluctant
дурамжхан, дургүй, хүсэлгүй
fathom
усны гүнийг хэмжих, ойлгох ухаж мэдэх
conspirator
хамсаатан, хам хэрэгтэн, хуйвалдагч
principle
зарчим, үндэс, ажиллах зарчим
plagiarize
хүний бичсэн зохиолоос хулгайлах
adorn
хээлэх, чимэх, гоёх
ignore
үл тоомсорлох, үл тоох
detachment
салгалт, отряд, тусгаарлал
mythical
үлгэр домгийн, бодитой бус
raucous
огцом, сөөнгө, ширүүн
mince
жижиглэн хэрчих, зөөлрүүлэх
carnivorous
махчин, махан тэжээлтэн
shun
зай барих, хаширлах, сэрэмжлэх
expression
илэрхийлэл, ярианы хэллэг
impetuous
ухасхийсэн, хурдан, яарсан
implausible
итгэмээргүй, байж боломжгүй
disregard
үл ойгоох, үл хүндэтгэх
opportunity
боломж, сайхан боломж, аз завшаан
disinter
ухаж гаргах, малтаж гаргах
emend
хянах, засвар оруулах, алдааг засах
missing
дутсан, алга болсон, дутагдал
brazen
ичгүүргүй, хэт нүүрэмгий байх