Level 36 Level 38
Level 37

Level Thirty Seven


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ancient
эртний
assess
үнэлэх, үнэ тогтоох, татвар ноогдуулах
vocalization
хэл яриа, аялгуу
glacial
мөст, мөстэй, хүйтэн хөндий
admirable
шүтмээр, биширмээр, дурламаар
serendipity
санамсаргүй азтай тохиолдлоор хийсэн нээлт
intrigue
нууц явуулга хийх, нууц явуулга
muffle
ороох, хучих, дуу чимээ намсгах
gargantuan
агуу их, асар том, үлэмж их
cognizance
мэдлэг, анхаарал
isolate
тусгаарлах, ганцаардуулах, ганцаар
grandiose
сүртэй, маягтай, гоёмсоглосон
turpitude
гутамшиг, бузар булай явдал, садар самуун
precipitation
хур тунадас, хурдасгал
patron
дэмжигч, ивээн тэтгэгч
correlate
хамааралтай байх, таарч тохирч байх, холбоотой
experience
туршлага, дадлага
anecdote
явган шог, богино шог яриа
digress
гол юмнаасаа хазайх, зайлсхийх
comparison
харьцуулалт, жишилт
tentative
урьдчилсан, таамагласан, баримжаалсан
infatuate
толгой эргүүлэх, байлдан дагуулах
irreverence
хүндэтгэлгүй үйлдэл, үл хүндэтгэх байдал
orchard
жимсний аж ахуй, жимсний цэцэрлэг
equivocal
хоёрдмол утгатай, эргэлзээтэй, сэжиг бүхий
tenuous
шалихгүй, ялимгүй, үндэслэл муутай
ailment
өвчин, эмгэг, хууч
vitiate
эвдэх, цуцлах, хүчингүй болгох
evident
тодорхой, баримттай, илэрхий
spontaneity
өөрөө явагдах үйлдэл, аяндаа явагдах