Level 35 Level 37
Level 36

Level Thirty Six


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aberration
хазайлт, гажиг, будилаан
exculpate
цагаатгах, зөвтгөх
contradiction
эсрэг, эсэргүүцэл, сөргөлдөөн
blueprint
зураг төсөл, төлөвлөгөө
diffidence
өөртөө итгэлгүй байх
protagonist
зохиолын гол баатар
isotope
изотопи
grudging
атаархуу, жөтөөрхүү
equivocate
хоёрдмол утгаар ярих, бултан зайлсхийж ярих
restraint
хязгаарлалт, саад, хориг
cynicism
ичгүүргүй явдал, цинизм
freedom
эрх чөлөө, эрх
gouge
шулах, ховхлох, хуулах, цүүц
maladroit
зохимжгүй, зохисгүй
intercede
зохицуулах, зуучлах, хориг тогтоох
ordain
томилох, урьдчилан тодорхойлох, тушаах
compel
хүчээр тулгах, албадах
imply
дам илэрхийлэх, утга санаа агуулах
hapless
азгүй, золгүй
deplore
харамсах, гашуудах
lavish
харамгүй, өглөгч, өгөөмөр байх, хамаагүй үрэх
eloquent
ойлгомжтой, уран үгтэй
deleterious
хортой, гэмтэй(эрүүл мэндэд)
foible
сул тал, дутагдал
nomenclature
нэршил, нэрсийн жагсаалт
mishap
осол, эндэл, гай гамшиг
literature
уран зохилын, бичгийн
alienate
албадан хураах, холдуулах
relapse
хуучиндаа орох, дахилт
effect
нөлөө, үр нөлөө, үр ашиг