Level 34 Level 36
Level 35

Level Thirty Five


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
muskrat
хүжлэг хулгана, үхэр халиу (усны)
elemental
байгалийн, хүчтэй
cohere
зохицох, уялдах, холбоотой байх, хэлхээтэй байх
exasperation
эгдүүцэл, бухимдал
mortgage
барьцаа, баталгаа гаргах, барьцаалах
poseur
дүр үзүүлэгч, эсгэгч
bombast
чухал юм шиг боловч утгагүй яриа, бичиг
flag
туг мандуулах, намдах, сулрах, унжих
convoluted
орооцолдсон, хунигдсан, эрчлээтэй
plaintive
уйтгартай, өрөвдөлтэй, гунигтай
generalize
дүгнэх, нэгтгэх, дэлгэрүүлэх
egregious
зэвүү хүрмээр, жигшмээр, цадигаа алдсан
theoretical
онолын, таамаглалын
venerate
эрхэмлэх, дээдлэн хүндлэх, хүндэтгэх
advantageous
ашигтай, тустай, хэрэгтэй
pallid
зэвхий, сул дорой
nourish
тэжээх, хооллох, хангах
corroborate
гэрчлэх, баримтаар нотлох, батлах
dingy
муу хувцастай, бүрхэг, бүдэг
potentate
эзэн, захирагч
forgery
хуурамчаар үйлдэх гэмт хэрэг, хуурамч юм
collector
цуглуулагч, хураагч
photosynthesis
фото нэгдэл
renovate
сэлбэх, шинэчлэх
circumvent
хүрээлэх, бүслэх, төөрөгдүүлэх
belligerent
заналхийлсэн, дайнч, зодолдоонч
enigmatic
учир битүүлэг, гайхмаар, нууцлаг
ledger
тайлан, тооцооны дэвтэр, хөндлөвч
sanctimonious
хуурамч сүсэгч, хоёр нүүртэй
molecule
молекул