Level 2 Level 4
Level 3

Level Three


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
implacable
гажишгүй, хэлбэлзэлгүй
enigmatic
учир битүүлэг, гайхмаар, нууцлаг
infirm
зориггүй, шийдэмгий бус, сул дорой
foolhardy
хэт эрэлхэг, мухар зоригтой
denounce
цуцлах, гэрээ хэлцлээс татгалзах, мэдэгдэх
penurious
ядуу, тарчиг, хомс
derelict
эзгүй, орхигдсон
controvert
мэтгэх, зөрчилдөх, эсэргүүцэх
superficial
өнгөц, өнгөцхөн, гүн биш
redundancy
илүүдэл, хэтрүүлэг, ажилгүйдэл
perishable
хурдан мууддаг, түр зуурын
oppression
дарлал, хавчлага
persnickety
үймсэн, сандарсан, шилэмтгий
insinuate
гүтгэх, ятгах, шургалж орох
fissure
цав, хагархай
castigate
зад шүүмжлэх, ташуурдах, ороолгох
curmudgeon
харамч хүн, олон үгтэй хүн
clique
бүлэглэл, дээрэмчдийн бүлэглэл
innocuous
хоргүй, гэмгүй
atypical
хэвийн биш
condescend
өршөөн үзэх, болгоох
ecological
экологийн
pliable
уян, хатан, уяхан
longevity
урт удаан, амьдралын үргэжлэх хугацаа
stimulant
сэргээш, хүч тамир оруулдаг
frieze
хөвөөлөн чимэх
impart
дуулгах, хуваалцах
acquire
олж авах
character
тэмдэг, шинж, дүр
noisome
хөнөөлтэй, хортой