Level 27 Level 29
Level 28

Level Twenty Eight


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trivialize
гутаах, чихний чийр болгох, юу ч биш болгох
frequency
давтамж, үечлэл
unavoidable
зайлшгүй, гарцаагүй, маргашгүй
anxiety
зовнил, түгшүүр, сэтгэлийн зовлон
curtail
богиносгох, хасах, тайрах
asperity
хатуу ширүүн, барзгар, саад бартаа
arena
тавцан, талбар, дэвжээ, тайз
smugness
өөртөө хангалуун, сэхүүн, маадгар
performance
гүйцэтгэл, биелүүлэлт, үзүүлэлт
judge
шүүх, тунгаах, шүүгч, шинжээч
articulate
тод хэлэх, тодорхой илэрхийлэх, санаагаа сайтар илэрхийлж чадах
metamorphose
хувиргах, өөрчлөх
harbinger
зөнч, мэдээ дуулгагч
charisma
бусдыг татах хүч
vehement
шийдэмгий, хүчтэй, эрс
materialism
материализм
classical
нэрд гарсан, уламжлалт, классик загварын
acceptance
хүлээн зөвшөөрөл
gainsay
зөрчилдөх, сөргөх
alter
өөрчлөх, хувиргах
censor
хянан шалгагч, бичиг зохиолыг хянагч
peccadillo
шалихгүй хэрэг
momentous
их чухал, маш чухал
amenable
хариуцлагатай, үг дагамтгай
intemperate
биеэ барьж чаддаггүй, архи хэт хэрэглэдэг
unfeigned
хуурамч биш, чин сэтгэлийн
malediction
зүхэл, занал, хараал
spontaneous
өөрөө явагдах, аяндаа
offensive
дайрч байгаа, довтодж байгаа
antagonist
эсэргүүцэгч, эсэргүүцэл, өрсөлдөгч