Level 26 Level 28
Level 27

Level Twenty Seven


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
contribute
хандивлах, сонин сэтгүүлд өгүүлэл бичих, хувь нэмэр оруулах
raconteur
сайхан ярьдаг хүн
disabuse
төөрөгдлөөс гарах
presage
зөн, зөгнөл, зөгнөх, муу ёрыг зөгнөх
perfidy
итгэл эвдэлт, урвалт
fallible
алдаа гаргаж болох, найдваргүй
sustain
дэмжих, тэсвэрлэх, хадгалах, тэсэх
refract
гэрэл хугалах, гэрлийн хугарлын өнцгийг хэмжих
suppress
дарах, нуух, дарлах, зогсоох
nascent
үүсэн бий болж байгаа, эхний шатандаа явж байгаа
propitiate
тайтгаруулах, эвлэрүүлэх
rectify
засах, тохируулах, хувьсах гүйдлийг цахилгаан гүйдэлд хөрвүүлэх
livid
ууртай, цонхигор, хөхөрсөн
elude
мултрах, бултах, зайлсхийх
mystifying
төөрөлдүүдсэн, эргэлзүүлсэн
diversion
өөр чиглэлтэй болгох, анхаарал сарнил, зугаа цэнгэл
acceptable
сэтгэлд нийцсэн, санаанд таарсан, зөвшөөрмөөр
consistent
тууштай, тохирохуйц, нийцсэн
opaque
гэрэл нэвтэрдэггүй, бүдэг, бүрхэг
attitude
хандлага, байдал
disdain
басамжлах, жигших, жигшил зэвүүцэл
abbreviate
товлоа, хасах, тайрах
insectivore
шавж идэштэн
manual
гар ажиллагаатай, биеийн хөдөлмөрийн, гарын, заалт, заавар
associate
холбогдох, харилцах, нэгтгэх, хамт ажиллагч, нөхөр
ostracism
цөллөг, хавчлага
chemical
химийн
parish
сүмийн харьяат нутаг, сүмийн мөргөлч
detract
дорд үзэх, хасах
inordinate
эмх цэгцгүй, хэтэрхий