Level 25 Level 27
Level 26

Level Twenty Six


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mandate
захирах эрх, эрхийн үнэмлэх, сонгогчдын захиас
copious
элбэг, арвин, үр бүтээлтэй
pigment
будаг, будагч бодис, пигмент
invective
доромжилсон, хараасан, дор үзсэн үг
wield
эзэмших, ямар нэг зүйлийг ажиллуулж чадах
conventional
уламжлалт, нийтлэг, тогтсон заншлын дагуу
discovery
нээлт, ололт
stockade
бэхлэлт, хорих газар
canvass
хэлэлцэх, санал хураах
verbosity
олон үгтэй байх, чалчаа
intricate
түвэгтэй, ээдрээтэй
inexorable
хөдлөшгүй, өөрчлөгдөшгүй
conflate
бичвэрийн хоёр хувилбарыг нэгтгэх, нэгдүүлэх, нэгтгэх
wilderness
хээр, атар, зэлүүд, бөглүү
emigrate
гадаадад гарах, цагаачлах
preoccupy
анхаарал татах, булаах
indefatigable
ядаршгүй, эцэшгүй
faction
санал зөрөлдөх, зөрчилдөөн, тэмцэл
although
хэдийгээр, гэвч, боловч
selfishness
аминч үзэл, амиа бодсон зан
narrative
хүүрнэсэн, хүүрнэлийн, өгүүллэг, зохиол
isolation
тусгаарлалт, ганцаардал
clarify
тодруулах, лавлаж асуух, тодотгох
repentance
харуусал, гэмшил, наминчлал
pragmatic
хэт их өөртөө итгэлтэй, залхмаар, бусдын хэрэгт хутгалддаг
artwork
урлагийн бүтээл, уран баримал
gist
гол санаа, утга учир, гол асуудал
consequence
үр дагавар, үр дүн, гүр, үр дагавар дүгнэлт
vagrant
тэнүүлч, хэсүүлч, бадарчин
agrarian
хөдөө аж ахуйн, газар тариалангийн