Level 23 Level 25
Level 24

Level Twenty Four


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
resplendent
гялалзсан, цог жавхаатай
harvest
ургац хураалт, ургац хураах
forestall
үйлдлийг ямар нэг санаатайгаар урьдчилан хийх, барааг худалдан авч нөөцлөх
jaded
ядарсан, цуцсан, зүдэрсэн
valorous
зоригтой, эрэлхэг
disparage
элдвээр муулах, дорд үзэх, үнэлэхгүй байх
miser
харамч хүн
prolixity
хэрэгцээнээс олон үг хэрэглэх, урт
séance
хурал зөвлөгөөн, эмчилгээний арга засал
heighten
өндөрсгөх, нэмэгдүүлэх, дээшлүүлэх
divulge
илрүүлэх, зарлах
decorous
аятайхан
extenuate
бууруулах, зөөлрүүлэх, багасгах
appearance
харагдац, гадаад байдал, дүр
emergence
бий болох, илрэх, тодорхой болох
contrast
зэрэгцүүлэх, харьцуулах, сөргүүлэн тавих, зөрчил, ялгаа
bore
өрөмдөх, залхаах, цооног
society
нийгэм, нөхөрлөл, нийгэмлэг
sobriety
эрүүл ухаан, биеэ барьсан байдал (ихэнхдээ архины төрлийн уух зүйл дээр)
testimony
мэдүүлэг, гэрчлэл, баталгаа
enunciate
дуудах (үгээ цэвэр), зарлах
heritage
өв хөрөнгө, удамшил
precipitate
түргэлэх, таамагласнаас хурдан болох, тунах
preamble
удиртгал, өмнөх үг, оршил
obsolete
хуучирсан, элэгдсэн, хоцрогдсон
congruous
таарсан, тохирсон, нийцэх
domestic
дотоод, дотоодын, ахуйн хэрэглээний
solace
тайтгарал, тайвшрал, тайтгаруулах
limn
дүрслэх, зураглан үзүүлэх
primary
анхдагч, анхан шатны, эхний, гол