Level 22 Level 24
Level 23

Level Twenty Three


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
orb
тойрог, од эрхэс, бөмбөрцөг
cadge
гуйлга гуйх, гуйж авах
comparative
харьцуулсан, харьцангуй
cite
иш татах, шүүхэд дуудах, дурдах
plummet
доош унах
burnish
тослох, гялалзуулах
decibel
децибел, дууны чанга сулыг илэрхийлсэн тоон хэмжээс
ethnicity
угсаатан, үндэстэн ястны болон арьсны хамаарал
tractable
дуулгавартай, боловсруулахад хялбар, зөөлөн
foment
дэгдээх, өдөөх, өдөх
vaccine
тарилга, вакцин
perplex
будилаантуулах, ээдрүүлэх, хүндрүүлэх
camouflage
далдлах, нуух, өнгөлөн далдлалт
couch
хэвтүүлэх, томьёолох, нуугдах
express
илэрхийлэх, таниулах, яаралтай шуудангаар явуулах
refute
няцаах, үндэслэлгүй болохыг нотлох
redemptive
нүглээ наминчилсан, арилжааны
artistic
уран сайхны, уран, өндөр мэргэжлийн
distillation
нэрэлт, цэвэршүүлэлт
reparation
нөхөлт, засвар, төлбөр
talisman
сахиус
memorable
дурсамжтай, мартагдашгүй
loquacity
задгай амтай байх, чалчаа үг
edify
сургамжлах, сургах
surfeit
илүүдэл, хэтэрхий их идэх
verifiable
нотлох боломжтой, шалгах боломжтой
milieu
дош, хүрээлэн буй орчин
pundit
ямар нэг талын эрдэмтэй хүн
being
оршин байх, амь, амьд хүн
dysfunctional
үйл ажиллагааны саатал, хэвийн ажиллах боломжгүй