Level 20 Level 22
Level 21

Level Twenty One


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lubricant
тос, материал
effective
үр нөлөөтөй, үр ашигтай, үр дүнтэй
melodrama
дуут жүжиг, эмгэнэлт уянгат жүжиг
essence
чанар, мөн чанар, агуулга, сүрчиг
stolid
идэвхгүй, хөшүүн, номхон
arid
усгүй, хуурай, гантай
philosophy
гүн ухаан, философи
outcome
үр дүн, үр дагавар
cacophony
шуугиан, хашгиралдаан, орилолдоон
affinity
ойр дотно байдал, ижил төстэй байдал, шохоорхол
genetics
удамшил зүй
mutter
бувтнах, үглэх
sedative
өвчин намдаах, тайвшруулах үйлчилгээтэй
erroneous
алдаатай, андуу, ташаа
mastery
ноёрхол, уран чадвар, эрх мэдэл, ур чадвар төгс эзэмшсэн
exhibit
харуулах, үзүүлэх
scientist
эрдэмтэн, судлаач
amplify
өргөжүүлэх, нэмэгдүүлэх, өсгөх
concur
давхцах, таарах, зөвшөөрөх
buoyant
хөвөх чадвартай
remuneration
шагнал, цалин, төлбөр
fallacious
алдаатай, худал, буруу
discontent
дургүйцэл, сэтгэл дундуур
fluent
чөлөөтэй, торохгүй
adversity
бэрхшээл, гай, азгүй явдал
plethora
илүүдэл, элбэг илүү байдал
career
амжилт, ажил мэргэжил
flora
ургамлын аймаг, ургамлын ертөнц, ургамал
predecessor
өмнөх хүн, урьд нь ажиллаж байсан хүн
pariah
шоовдорлогдсон хүн, энэтхэгийн хамгийн доод зиндааны хүнийг ингэж хэлдэг