Level 1 Level 3
Level 2

Level Two


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
loathe
эгдүүцэх, үзэн ядах
agronomy
газар тариалан, хөдөө аж ахуй
extricable
суллагдаж болох, бэрхшээлээс мултарч болох
travesty
гуйвуулах, гадаад байдал төрхөө өөрчлөх, элэглэх
pedestrian
явган, явган хүн
infiltrate
дайсны ар талд нэвтрэн гарах, нэвтрэх, шингэх
dynamo
генератор, эрч хүчтэй хүн
reconnoiter
судалгаа хийх, тагнан судлах
deceive
хуурах, хууран мэхлэх
physicist
физикч
aggrandize
нэмэгдүүлэх, өсгөх, өргөжүүлэх
hedonism
амьдралд дурлагч, амьдрах чин хүсэл
incessant
тасралтгүй, зогсолтгүй, байнгын
arbitration
маргааныг хөндлөнгийн шүүхээр шийдвэрлүүлэх
musing
гүн бодол, эргэцүүлэн бодох
discussion
хэлэлцүүлэг, санал солилцолт
regurgitate
бөөлжих, гулгих
especially
ялангуяа, тухайлбал
contract
гэрээ, хэлэлцээр
perception
ойлгох чадвар, ойлгомж, үзэл
felicitous
таарсан, нааштай, бүтэлтэй
haughty
ярвагануур, хямсгар
philistine
бэртэгчин, хувиа бодогч
conclusion
дүгнэлт, хаалт
exclusive
гойд, өвөрмөц, ойртох аргагүй
precedence
давуутай байх, зэрэг илүү байх
incorrigible
засаж боломгүй, засашгүй
perpetrator
гэмт хэрэгтэн, гэм буруутан
truculent
зэрлэг, догшин, бүдүүлэг
predict
таамаглах