Level 16 Level 18
Level 17

Level Seventeen


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
resentment
дургүйцэл, эгдүүцэл
desultory
холбоогүй, замбараагүй, салангид
efficacious
үр бүтээлтэй, үр ашигтай
perpetuate
мөнхлөх, үүрд хадгалах
commencement
эхлэл, төгсөлтийн баяр
resolve
шийдэх, тогтоох, бутрах
hackneyed
утгагүй, чихний чийр болсон
lustrous
гөлгөр, гялгар, гялалзсан
minatory
заналхийлсэн, сүрдүүлсэн
lien
барьцаалах эрх
pretentious
хуурамч, хуурмаг зантай, сайрхуу
somber
гунигтай, баргар, бараан
justice
шударга ёс, үнэнч, үндэслэл, шүүх
decimate
хүйс тэмтрэх, устгах
eccentric
голлоогүй, хачин, этгээд
morality
сургаал, сургамж
embezzle
завших, шамшигдуулах
endure
тэвчих, амьд гарах, тэсвэрлэх
segment
хэсэг, сегмент
whimsical
этгээд, олон ааштай, чамин, жигтэй
chary
хянуур, болгоомжтой
liberal
эрх чөлөөтэй, элбэг, чөлөөтэй сэтгэгч
apprehension
ойлголт, төсөөлөл, айдас
thorough
бүрэн гүйцэд, нарийн нямбай
ascribe
хамруулж үзэх, тооцох
irresponsible
хариуцлага сул, хайнга
viscid
зууралдсан, өтгөн, наалданги
culpability
буруутай байх
transmutation
хувиргалт, өөрчлөлт