Level 14 Level 16
Level 15

Level Fifteen


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
liberal
өгөөмөр, элбэг, чөлөөтэй сэтгэгч
inconsistent
нийцэшгүй, уялдаагүй, хувирамтгай
literati
бичгийн хүн, мэдлэгтэй хүн
sordid
бохир, арчаагүй, бузар
ruffian
танхай этгээд, балмад
foreclosure
барьцаалагдсан хөрөнгийг худалдан авах эрхийг өртэй хүнд эдлүүлэхгүй байх
profundity
гүн, ангал
disheveled
бохир, арзайсан
contentment
ханамж, сэтгэл хангалуун
hypothetical
таамагласан
optimism
өөдрөг үзэл
fortitude
сэтгэлийн тэнхээ, хатуужил
spurious
хуурмаг, хуурамч, дуураймал
mock
дуурайж элэглэх, шоолох
scrutinize
анхааралтай судлах, шинжих
forsake
орхих, хаях, татгалзах
inchoate
эхэлж буй, хөгжөөгүй
audacious
эрэлхэг зоригт, шазруун
vituperative
хорон үгтэй, муу үгтэй, харааж загнасан
amusement
зугаа, хөгжилдөөн
coagulant
өтгөрөлт, нөжрөлт
enhance
өсгөх, нэмэх, сайжруулах
inviolable
эвдэршгүй, халдашгүй
hypocrite
хуурамч дүртэн, хоёр нүүртэн
prepossess
сэтгэл сэргээх, сэтгэгдэл төрүүлэх
perish
сөнөх, мөхөх
sacrosanctity
ариун, дагшин
dissimilar
ондоо, шал өөр
inquiry
лавлагаа, судалгаа, шинжилгээ
encourage
дэмжих, туслах, урам хайрлах