Level 2
Level 1

Level One


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
certain
тодорхой, магадгүй
flippancy
шазруун зан авир, үл хүндэтгэх
phenomenon
үзэгдэл, жирийн бус үзэгдэл
elocution
уран илтгэх чадвар, ярих байдал
oligarchy
олигарх, цөөнхийн эзэгнэл
ambiguous
тодорхойгүй, хоёрдмол
betray
урвах, хуурах
discount
хөнгөлөлт, хасалт
bogus
хуурмаг, худал, хиймэл
firebrand
ноцоо мод, хэрэг үүсгэгч
archaeology
эртний судлал, археологи
competent
чадамгай, мэдлэгтэй
benevolent
ачит, сайн санаат, өгөөмөр
rural
хөдөөгийн
synthesize
нийлүүлэх, нэгтгэх
dross
хог, үртэс, хаягдал
donation
хандив, өглөг, бэлэг
dissipate
сарних, үрэх, үгүй хийх
previous
өмнөх, анхны, хуучин
orthodox
нийтлэг итгэл үнэмшил, уламжлалыг дагагч
critic
шүүмжлэгч
allegory
ёгт яриа, ёгт үг
torpor
хөших, бадайрах
dispersal
тархалт, сарнилт
tiff
муудалцах, ам мурийх
debunk
илчлэх, илрүүлэх
amalgamate
хамтрах, нэгтгэх, нийлүүлэх
igneous
дэлбэрсэн, галтай
impede
харшлах, саад болох, тотгорлох
timorous
хүлцэнгүй, зориггүй, аймтгай