Level 5 Level 7
Level 6

76 - 90


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
proper
megfelelő, helyes, igazi
owing to
valaminek köszönhetően
willingness
hajlandóság, készség, jóakarat
rate
díjtétel, ráta, kvóta
given
figyelembe véve; adott
reviewable
áttekinthető, felülvizsgálható
initial
kezdő, kezdeti
conclusion
befejezés, vég; következtetés
to work out
kidolgoz
receipt
átvétel; nyugta, átvételi elismervény
container
konténer, tartály
to consider
megfontolni, fontolóra venni; tekintetbe, figyelembe venni
twofold
kétszeres, dupla, kettős
durabilitiy
tartósság
subject to
valami szerint, valamitől függően