Level 3 Level 5
Level 4

Dömmande makt


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Domstolsväsen
Samlad beteckning för domstolarna i Sverige. Indelas i 3 grupper; allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningdomstolarna och specialdomstolarna.
Tingsrätt
Den första (allmänna) domstolsinstansen i tvistemål och brottsmål.
Förvaltningsrätt
Den första (allmänna) domstolsinstansen gällande frågor där myndigheter utövat makt påverkat eller rört enskilda, vare sig det rör fysiska eller juridiska personer.
Hovrätt
Den andra (allmänna) domstolsinstansen i tvistemål och brottsmål.
Kammarrätt
Den andra (allmänna) domstolsinstansen gällande frågor där myndigheter utövat makt påverkat eller rört enskilda, vare sig det rör fysiska eller juridiska personer.
Högsta domstolen
Den sista (allmänna) domstolsinstans i tvistemål och brottsmål. Den ena av två parallella högsta instanser i det allmänna domstolsväsendet.
Högsta förvaltningsdomstolen
Den sista (allmänna) domstolsinstansen gällande frågor där myndigheter utövat makt som påverkat eller rört enskilda, vare sig det rör fysiska eller juridiska personer. Tar i regel bara upp mål där prejudikat kan sättas. Den ena av två parallella högsta instanser i det allmänna domstolsväsendet.