Level 2 Level 4
Level 3

Verkställand och Cermoniell makt


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Statschef
Ämbetet är av cermoniell och representativ art. Inga befogenheter vad beträffar riksstyrelsen. Sveriges regerande monark.
Regeringen
Sveriges högsta verkställande myndighet. Uppgifter bl.a: genomförande av beslutade lagar, författande av statens budget, formulering av lagförlag i form av propositioner.
Statsministern
Leder regeringen och utser dess statsråd, myndighetschef för regeringskansliet. Har även till uppgift att regelbundet hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.
Statsråd
Titel för enskilda ledamöter av regeringen.
Regeringskansliet
Statlig förvaltningmyndighet under regeringen med uppgift att utreda frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till regeringens beslut.
Förvaltningmyndigheterna
Självständiga organisatoriska enheter inom den statliga eller kommunala förvaltningen. T.ex. Allmänna reklamationsnämnden, arbetsförmedlingen, arbetsmiljöverket, DO, datainspektionen och finansinspektionen.