Level 1 Level 3
Level 2

Grundlagarna


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Regeringsformen
Den grundlag som främst formar statsskicket.
Tryckfrihetsförordningen
Berör frågor gällande tryckfrihet, dess definition och restriktioner.
Yttrandefrihetsgrundlagen
Lagen innebär att alla svenskar har rätt till yttrandefrihet, att vara anonym som upphovsman och ingen myndighet får kräva granskning av material innan publikation/framförande (med undantag för biofilmer för publik under 15 år).
Succesionsordningen
Den lag som reglerar tronföljden.