Level 2
Level 1

Lagstiftande Makt


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Riksdagen
Den lagstiftande församlingen. Det högsta beslutande och politiska organet. De av folket valda representanterna på riksnivå.
Riksdagsordningen
En lag med bestämmelser om riksdagsarbetet. Detaljerade bestämmelser om arbetet i riksdagen.
Riksdagens talesman
Riksdagens främste representant. Leder riksdagens arbete. Det högsta ämbete man kan väljas till i Sverige. Rang efter konungen men före Stadsministern.
Riksdagens utskott
Organisatorisk enhet i riksdagen. 17 riksdagsledamöter och ett kansli i respektive enhet. Uppgift att avgiva betänkanden i ärenden som hänvisas dit, bl.a. av regeringens propositioner.
Riksbanken
Ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde samt att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. En av riksdagens myndigheter.
Riksrevisionen
En myndighet som granskar andra statliga myndigheter, regeringens förvaltning och statliga bolag.