Level 11 Level 13
Level 12

14. Elégedett vagy a munkahelyeddel?


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nyereség
profit
végzettség
qualification
ismeret
knowledge
gyakorlat
practice, experience, training
nyelvvizsga
language certificate
lehetőség (valamire)
opportunity, possibility, chance (to sth)
továbbtanulás
further study
fizetés
salary
fizetésemelés
pay raise
jutalom
reward
juttatás
allowance
jutalék
premium
munkakörülmény
work circumstances/working conditions
bizonyítvány
school report
kihívás
challenge
felmond
to quit (job)
értesít
to inform, notify
otthagy
to leave sth somewhere
jelentkezik (valamire)
to apply (for sth)
ért (valamihez)
to be competent (in sth)
valakinek elege van valamiből
someone is fed up with sth
kiábrándul valamiből
to be disillusioned
bízik (valakiben)
to trust (in sth)
csalódik (valakiben)
to be disappointed (in sb)
szerelmes (valakibe)
to be in love (with sb)
beleszeret (valakibe)
to fall in love (with sb)
alapfokú
basic level
középfokú
intermediate level
felsőfokú
advanced level
rugalmas
flexible
önálló
independent
előző
previous
14.000 forintért vettem egy pár cipőt.
I bought a pair of shoes for 14,000 forints.
Elmegyek a gyerekemért az iskolába.
I'm going to the school for my kid.
Egy mindenkiért, mindenki egyért.
One for all, all for one.
Tanárként dolgozom.
I work as a teacher.
A munkám tele van kihívásokkal.
My job is full of challenges.
Erre tessék!
This way, please.
Foglaljon helyet!
Take a seat.
Elegem van belőle.
I’m fed up with it.
Ha további kérdése van, forduljon a rendőrséghez.
If you have any further questions, turn to the police.
Ez nagyon sok pénzbe kerül.
It costs a lot of money.