Level 3
Level 4

Racism in America


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emacipation
frigivelse
assassinate
snigmyrde
surrender
kapitulere
approximately
omtrent, tilnærmelsesvis
siege
belejring
Declaration of independence
uafhængighedserklæringen
certain
sikker, bestemt
permitted
tilladt
westward
vestpå, mod vest
abolittionists
tilhængere af slaveriets ophævelse
elected
valgt ved afstemning
admired
beundrert
despite (noun)
foragt
despite (prepos)
på trods af
dragged
trukket
continued
fortsatte
Sit-in
besætte et sted (som protest)
unite
forene
engage
engagere
mark
markere
ermergence
fremtræden
nonviolent resistance
ikke-voldelig modstand
patience
tålmodighed
justice
retfærdighed
carpools
samkørsler
Freedom ride
demonstration mod raceadskillelse
interstate
motorvej
interstate travel
rejser mellem stater
constitutional rights
forfatningsmæssig rettighed
constitution
forfatning
civil disobedience
civil ulydighed
ban
forbyde
riot
oprør
klansman
klanmedlem
preoccupation
det at være meget optaget af noget bestemt
racial equality
racelighed
suppression
undertrykkelse
superior
højerestående
inferior
lavereståede
descendants
efterkommere
persecute
forfølge, plage