Level 1 Level 3
Level 2

Johannes, kapittel 2


140 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἀδελφός
Bror
αἴρω
Jeg tar opp
ἄν
Enn (f.eks: hva enn)
ἀνά
Acc: Mellom; m.num: Hver; m.verb: Opp
ἀναβαίνω
Jeg går opp
ἀναστρέφω
Jeg gjennomfører, snur opp-ned
ἄνθρωπος
Mann, menneske
ἀντλέω
Jeg øser
ἄνω
Over
ἀποκρίνομαι
Jeg svarer
ἄρτι
ἀρχή
Begynnelse
ἀρχιτρίκλινος
Kjøkemester
αὐτός
Han, hun, det
βοῦς
Okse, ku
γάμος
Bryllup
γάρ
For, da
γεμίζω
Jeg fyller
γεύομαι
Jeg smaker
γίνομαι
Jeg blir
γινώσκω
Jeg kjenner
γραφή
Skrift
γράφω
Jeg skriver
γυνή
Dame, kone
δέ
Men, og
δεικνύω
Jeg viser
διά
Gen: Gjennom; Acc: Av hensyn til
διάκονος
Assistent
δόξα
Herlighet
δύο
To (2)
ἑαυτοῦ
Av han/hun/det; Pl: av dem
ἐγγύς
Nær
ἐγείρω
Jeg reiser opp
ἐγώ
Jeg
εἴδω
Jeg vet, forstår
εἰμί
Jeg er
εἰς
Inntil, i, med
ἐκ, ἐξ
Ut fra, fra
ἐκβάλλω
Jeg kaster ut
ἐκεῖ
Der
ἐκεῖνος
Sg: Det; Pl: Disse
ἐκχέω, ἐκχύνω
Jeg heller ut
ἐλάσσων, ἐλάττων
Dårligere
ἐμπόριον
Kjøpesenter
ἐν
I, på, med
ἐντεύθεν
Herfra
ἑορτή
Festival
ἔτος
Et år
εὑρίσκω, εὕρω, εὑρέω
Jeg finner
ἔχω, σχέω
Jeg har
ἕως
Adverb: Inntil at; Gen: Så langt som;
ζῆλος
Nidkjærhet, sjalusi
Eller, enten, enn
ἥκω
Jeg har kommet
ἡμεῖς
Vi
ἡμέρα
Dag
θεωρέω
Jeg ser på
ἱερόν
Tempel
ἵνα
For at, at
καθαρισμός
Renselse
κάθημαι
Jeg sitter ned
καί
Og
καλέω
Jeg kaller
καλός
Vakker, god
κατά
Gen: Mot; Acc: I henhold til
καταβαίνω
Jeg går ned
κατεσθίω
Jeg oppspiser
κεῖμαι
Jeg ligger
κέρμα
Mynt
κερματιστής
Pengeveksler
κολλυβιστής
Pengeveksler
λέγω
Jeg sier
λίθινος
Av stein
λόγος
Ord
λύω
Jeg løser
μαθητής
Disippel
μαρτυρέω
Jeg bærer, vitner
μεθύω
Jeg er full
μένω
Jeg blir
μετά
Gen: Med; Acc: Etter
μετρητής
38 liter
μή
Ikke, hvis ikke
μήτηρ
Mor
μνάομαι
Jeg husker
ναός
Tempel
νεκρός
Død
νυμφίος
Brudgom
νῦν
Nå, nåtiden
ὁ, ἡ, τό
Τhe
οἰκοδομέω
Jeg bygger
οὶκος
Hus, hjem
οὶνος
Vin
ὄνομα
Navn
ὅς, ἥ, ὅ
Hvem
ὅταν
Når som helst
ὅτε
Når
ὅτι
Da, siden, fordi
οὐ, οὐκ, οὐχ
Ikke
οὺν
Derfor
οὔπω
Ikke enda
οὗτος, οὗτοι, αὕτη, αὕται
Denne
πᾶς
Hver, alle
πάσχα
Påske
πατήρ
Far
περί
Angående
περιστερά
Due
πιστεύω
Jeg tror
πόθεν
Hvorfra?
ποιέω
Jeg gjør
πολύς
Mye, mange
πρόβατον
Sau
πρός
Mot, til
πρῶτος
Først
πωλέω
Jeg selger
σημεῖον
Mirakel, tegn
σύ
Du
σχοινίον
Tau
σῶμα
Kropp
τε
Og så
τεσσαράκοντα
Førti
τηρέω
Jeg vokter
τίθημι, θέω
Jeg plasserer
τίς, τί
Hvem, hva, hvilken?
τις, τι
En bestemt ting
τότε
Da, deretter
τράπεζα
Bord
τρεῖς, τρία
Tre (3)
τρίτος
Tredje
ὑδριά
Vannkar
ὕδωρ, ὕδατος
Vann
ὑμεῖς
Dere
ὑστερέω
Jeg mangler
φανερόω
Jeg gjør synlig
φέρω, οἴω, ἐνέγκω
Jeg bærer
φραγέλλιον
Pisk
φωνέω
Jeg kaller
χρεία
Behov
χωρέω
Jeg gjør plass, mottar
ὥρα
Time, hendelse
ὡς
Som, lik